Bangkok Spa Bangkok Spa

5 เทคนิคง่ายๆ เพื่อใช้จัดการกับอารมณ์และความเครียด

การใช้ชีวิตประจำวันของเราอาจทำให้มีเรื่องมากมายที่จะต้องคิด ยิ่งในสถาการณ์ปัจจับันที่มีเรื่องโรคโควิด 19 เข้ามาเกี่ยวข้อง อาจส่งผลให้ยิ่งต้องคิดมากขึ้นหลายเท่าตัวในแต่ละวัน อาจทำให้เกิดอาการเครียดตามมาได้ วันนี้เรามี 5 เทคนิคง่ายๆ เพื่อจะช่วยจัดการกับอารมณ์และความเครียด

  1. การออกกำลังกาย – การออกกำลังกายส่งผลดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ นอกจากจะทำให้สุขภาพดีแล้วนั้น ยังทำให้รู้สุกสดชื่น กระปรี้กระเปร่า สามารถลดอาการวิตกกังวลลงได้และยังรู้สึกผ่อนคลายอีกด้วย
  2. การทำสมาธิหรือการกำหนดลมหายใจ – การหายใจเข้าออกลึกๆ อย่างมีสติหรือการทำสมาธิจะช่วยให้จิตใจสงบและมีความใจเย็นมากยิ่งขึ้น ทำให้อารมณ์และความรู้สึกอยู่ในสภาวะที่สงบได้ดียิ่งขึ้น
  3. การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ – อาจจะทำได้ง่ายๆที่บ้านด้วยการยืดเส้นยืดสายด้วยท่าทางต่างๆ หรืออีกทางที่สามารถทำให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายได้เช่นกัน คือ การไปนวดสปา ไม่ว่าจะเป็น นวดแผนไทย หรือนวดอโรม่า จะช่วยคลายเครียดได้ดียิ่งขึ้น การพักผ่อน – การพักผ่อนให้เพียงพอ
  4. เป็นเรื่องที่ส่งผลกับความเครียดได้ดีเช่นกัน และนอกจากนี้การพักผ่อนอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้ เช่น การออกไปเที่ยว หรือการได้ทำกิจกรรมที่ชื่นชอบ เป็นต้น
  5. การปรับเปลี่ยนความคิดหรือมองโลกในแง่บวก – บางทีสิ่งที่เราเจออาจจะเป็นสถานการณ์ที่ยากต่อการควบคุมได้ เพราะฉะนั้นการปรับเปลี่ยนมุมมองหรือความคิดจากตัวเราเอง จะช่วยลดความเครียดลงได้ ทำให้อารมณ์ดี มีความสงบในจิตใจมากยิ่งขึ้น

โดยสรุปแล้วนั้น การจัดการกับอารมณ์และความเครียดมีหลายวิธี มากกว่าจากที่กล่าวมาข้างต้น สามารถนำมาปรับใช้ให้เข้ากับชีวิตประจำวันของแต่ละคนได้ เพื่อให้มีความสุขในการใช้ชีวิตในทุกๆวันมากยิ่งขึ้น