Bangkok Spa Bangkok Spa

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

แอปพลิเคชันนี้จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนจากผู้ใช้งาน.

สรุปสาระสำคัญ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมมีวัตถุประสงค์และขั้นตอนการใช้บริการดังต่อไปนี้:

การเข้าถึงบัญชีและบริการของบุคคลที่สาม
การเข้าถึงบัญชี Facebook

การอนุญาตการเข้าถึง: เกี่ยวกับการลงทะเบียนแอปพลิเคชัน การกดไลค์ และเผยแพร่ลงบนหน้าโปรไฟล์

การเข้าถึงบัญชี Twitter 

ข้อมูลส่วนบุคคล: เกี่ยวกับการลงทะเบียนข้อมูลในแอปประเภทต่างๆ

การแสดงความคิดเห็นบนเนื้อหา
การเข้าถึงบัญชี Disqus

ข้อมูลส่วนบุคคล: คุกกี้และข้อมูลการใช้งาน

บริการบัญชีในกรุงเทพฯ

การติดต่อสื่อสารกับโซเชียลเน็ตเวิร์กและแพลตฟอร์มภายนอก

ปุ่มถูกใจของ Facebook และเครื่องมือต่างๆ

ข้อมูลส่วนบุคคล: คุกกี้ (Cookie), ข้อมูลการใช้งาน (Usage Data), ข้อมูลโปรไฟล์ (Profile information)

นโยบายเต็มรูปแบบ

การควบคุมข้อมูล และเจ้าของข้อมูล

ประเภทของข้อมูลที่เก็บรวบรวม

ในหมวดหมู่ของข้อมูลส่วนบุคคลที่แอปพลิเคชันนี้ได้เก็บรวบรวมด้วยตนเองหรือผ่านบุคคลที่สาม รวมไปถึง: คุกกี้และข้อมูลการใช้งาน

ข้อมูลส่วนตัวอื่นที่เก็บรวบรวมอาจถูกชี้แจงในส่วนอื่นของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หรือ โดยข้อความชี้แจงที่ได้รับการกำหนดไว้ในบริบทของการเก็บข้อมูลนั้นๆ 

ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูปล่อยตามเงื่อนไขของผู้ใช้งาน หรือถูกเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติเมื่อใช้แอปพลิเคชันนี้ การใช้คุกกี้หรือเครื่องมือติดตามอื่นๆ โดยแอปพลิเคชันนี้,เจ้าของบริการ หรือ บุคคลที่สามที่ใช้โดยแอปพลิเคชันนี้ นอกจากมีการระบุไว้ว่าเป็นอย่างอื่น เป็นเพื่อการระบุผู้ใช้และจดจำสิ่งที่พวกเขาชื่นชอบเพื่อบริการสิ่งที่ผู้ใช้ต้องการเท่านั้น การไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างอาจทำให้ไม่สามารถให้บริการของแอปพลิเคชันนี้ได้

ผู้ใช้จะรับผิดชอบต่อข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลของบุคคลที่สามที่เผยแพร่หรือแชร์ผ่านแอปพลิเคชันนี้ และประกาศว่ามีสิทธิ์ในการสื่อสารหรือเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว ซึ่งจะทำให้ผู้ควบคุมข้อมูลไม่ต้องรับผิดชอบทั้งหมด

โหมดและตำแหน่งในการประมวลผลข้อมูล

วิธีการประมวลผล

ผู้ที่ควบคุมจะประมวลผลข้อมูลของผู้ใช้ในลักษณะที่เหมาะสม และจะใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการเข้าถึง การเปิดเผย การแก้ไข หรือการทำลายข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

การประมวลผลข้อมูลดำเนินการโดยใช้คอมพิวเตอร์และ/หรือเครื่องมือที่ใช้เทคโนโลยี IT ตามขั้นตอนและโหมดขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้อย่างเคร่งครัด นอกจากผู้ควบคุมข้อมูลแล้ว ในบางกรณี ข้อมูลอาจสามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลบางประเภทที่รับผิดชอบ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของไซต์ (การบริหาร การขาย การตลาด กฎหมาย การดูแลระบบ) หรือบุคคลภายนอก (เช่น บุคคลที่สาม ผู้ให้บริการด้านเทคนิคของฝ่ายต่างๆ ผู้ให้บริการจดหมาย ผู้ให้บริการโฮสติ้ง บริษัทไอที หน่วยงานด้านการสื่อสาร) ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ประมวลผลข้อมูลโดยเจ้าของ หากจำเป็น รายชื่อที่อัปเดตของฝ่ายเหล่านี้อาจได้รับการร้องขอจากผู้ควบคุมข้อมูลได้ตลอดเวลา

สถานที่

ข้อมูลได้รับการประมวลผลที่สำนักงานปฏิบัติการของผู้ควบคุมข้อมูลและในสถานที่อื่น ๆ ที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลตั้งอยู่ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อผู้ควบคุมข้อมูล

เวลาการเก็บรักษา

ข้อมูลจะถูกเก็บไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บริการตามที่ผู้ใช้ร้องขอ หรือระบุไว้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในเอกสารนี้ และผู้ใช้สามารถขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลระงับหรือลบข้อมูลได้ตลอดเวลา

การใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้จะถูกรวบรวมเพื่อให้แอปพลิเคชันสามารถให้บริการได้ รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้: การเข้าถึงบัญชีบริการของบุคคลที่สาม การสร้างผู้ใช้ในโปรไฟล์แอพ การแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาและการโต้ตอบกับเครือข่ายและแพลตฟอร์มโซเชียลภายนอก .

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์แต่ละอย่างมีระบุไว้ในส่วนเฉพาะของเอกสารนี้

การอนุญาต Facebook ที่ขอโดยแอปพลิเคชันนี้

แอปพลิเคชันนี้อาจขอสิทธิ์บางอย่างจาก Facebook เพื่ออนุญาตให้ดำเนินการกับบัญชี Facebook ของผู้ใช้และดึงข้อมูล รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลจากแอปพลิเคชัน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอนุญาตต่อไปนี้ โปรดดูที่การอนุญาตของ Facebook เอกสาร (https://developers.facebook.com/docs/authentication/permissions/) และนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy/).

สิทธิ์ที่ขอมีดังนี้:

ข้อมูลพื้นฐาน

โดยค่าเริ่มต้น จะรวมถึงข้อมูลบางอย่างของผู้ใช้ เช่น รหัส ชื่อ รูปภาพ เพศ และตำแหน่งที่ตั้งของผู้ใช้ นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมต่อบางอย่างของผู้ใช้ เช่น เพื่อน หากผู้ใช้เปิดเผยข้อมูลของตนต่อสาธารณะมากขึ้น ก็จะมีข้อมูลเพิ่มเติม

รายการโปรด(Likes)

ให้สิทธิ์เข้าถึงรายการเพจทั้งหมดที่ผู้ใช้ชอบ

เผยแพร่สู่สาธารณะ

เปิดใช้งานแอปเพื่อโพสต์เนื้อหา ความคิดเห็น และไลค์ไปยังสตรีมของผู้ใช้และไปยังสตรีมของเพื่อนของผู้ใช้

ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลถูกรวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้และการใช้บริการดังต่อไปนี้:

เข้าถึงบัญชีและบริการของบุคคลที่สาม

บริการเหล่านี้อนุญาตให้แอปพลิเคชันนี้เข้าถึงข้อมูลจากบัญชีของคุณในบริการของบุคคลที่สามและดำเนินการกับข้อมูลดังกล่าว

บริการเหล่านี้ไม่ได้เปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ แต่ต้องมีการอนุญาตอย่างชัดเจนจากผู้ใช้

เข้าถึงบัญชี Facebook (แอปพลิเคชันนี้)

บริการนี้อนุญาตให้แอปพลิเคชันนี้เชื่อมต่อกับบัญชีของผู้ใช้บนเครือข่ายโซเชียล Facebook ที่ Facebook Inc. จัดหาให้

ขออนุญาตถาม:

กดไลค์และเผยแพร่ไปที่หน้าโปรไฟล์

กำลังทำการประมวลผล:

สหรัฐอเมริกา – นโยบายความเป็นส่วนตัว https://www.facebook.com/policy.php

เข้าถึงบัญชี Twitter (แอปพลิเคชันนี้)

บริการนี้อนุญาตให้แอปพลิเคชันนี้เชื่อมต่อกับบัญชีผู้ใช้บนเครือข่ายโซเชียล Twitter ซึ่งให้บริการโดย Twitter Inc.

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม:

ข้อมูลประเภทต่างๆ

กำลังทำการประมวลผล:

สหรัฐอเมริกา – นโยบายความเป็นส่วนตัว http://twitter.com/privacy

การแสดงความคิดเห็นในเนื้อหา

บริการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาอนุญาตให้ผู้ใช้จัดทำและเผยแพร่ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาของแอปพลิเคชันนี้

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าที่เจ้าของเลือก ผู้ใช้อาจแสดงความคิดเห็นโดยไม่ระบุตัวตนได้เช่นกัน หากมีที่อยู่อีเมลท่ามกลางข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้ให้ไว้ อาจใช้เพื่อส่งการแจ้งเตือนเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาเดียวกัน ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาของความคิดเห็นของตนเอง หากมีการติดตั้งบริการแสดงความคิดเห็นเนื้อหาที่ให้บริการโดยบุคคลภายนอก บริการดังกล่าวอาจยังคงรวบรวมข้อมูลการเข้าชมเว็บสำหรับหน้าที่ติดตั้งบริการแสดงความคิดเห็น แม้ว่าผู้ใช้จะไม่ได้ใช้บริการแสดงความคิดเห็นเนื้อหาก็ตาม

Disqus (Disqus)

Disqus เป็นบริการแสดงความคิดเห็นเนื้อหาที่ให้บริการโดย Big Heads Labs Inc.

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม:

ข้อมูลคุกกี้และการใช้งาน

ที่ทำการประมวลผล :

สหรัฐอเมริกา – นโยบายความเป็นส่วนตัว http://docs.disqus.com/help/30/

ปฏิสัมพันธ์กับเครือข่ายและแพลตฟอร์มทางสังคมภายนอก

บริการเหล่านี้อนุญาตให้มีปฏิสัมพันธ์กับเครือข่ายสังคมออนไลน์หรือแพลตฟอร์มภายนอกอื่น ๆ ได้โดยตรงจากหน้าของแอปพลิเคชันนี้

การโต้ตอบและข้อมูลที่ได้รับจากแอปพลิเคชันนี้จะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้สำหรับแต่ละโซเชียลเน็ตเวิร์กเสมอ

หากมีการติดตั้งบริการที่เปิดใช้งานการโต้ตอบกับโซเชียลเน็ตเวิร์ก อาจยังคงรวบรวมข้อมูลการเข้าชมสำหรับหน้าเว็บที่ติดตั้งบริการ แม้ว่าผู้ใช้จะไม่ได้ใช้งานก็ตาม

ปุ่ม Like ของ Facebook และวิดเจ็ตโซเชียล (Facebook)

ปุ่ม Like ของ Facebook และวิดเจ็ตโซเชียลเป็นบริการที่อนุญาตให้มีปฏิสัมพันธ์กับเครือข่ายโซเชียล Facebook ที่ Facebook Inc. ให้บริการ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม:

ข้อมูลคุกกี้และการใช้งาน

ที่ดำเนินการ:

สหรัฐอเมริกา – นโยบายความเป็นส่วนตัว http://www.facebook.com/privacy/explanation.php

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมและการประมวลผลข้อมูล
การดำเนินการทางกฎหมาย

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้อาจถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายโดยผู้ควบคุมข้อมูล ในศาลหรือในขั้นที่นำไปสู่การดำเนินคดีทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานแอปพลิเคชันนี้หรือบริการที่เกี่ยวข้องอย่างไม่เหมาะสม.

ผู้ใช้ทราบข้อเท็จจริงที่ว่าผู้ควบคุมข้อมูลอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำร้องขอของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้

นอกเหนือจากข้อมูลที่มีอยู่ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แล้ว แอปพลิเคชันนี้อาจให้ข้อมูลเพิ่มเติมและบริบทแก่ผู้ใช้เกี่ยวกับบริการเฉพาะ หรือการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อมีการร้องขอ

บันทึกและการบำรุงรักษาระบบ

เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการและการบำรุงรักษา แอปพลิเคชันนี้และบริการของบุคคลที่สามอาจรวบรวมไฟล์ที่บันทึกการโต้ตอบกับแอปพลิเคชันนี้ (บันทึกระบบ) หรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์นี้ ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ (เช่น ที่อยู่ IP)

ข้อมูลที่ไม่มีในนโยบายนี้

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรวบรวมหรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอาจได้รับการร้องขอจากผู้ควบคุมข้อมูลได้ตลอดเวลา โปรดดูข้อมูลการติดต่อที่จุดเริ่มต้นของเอกสารนี้

สิทธิของผู้ใช้งาน

ผู้ใช้มีสิทธิ์เมื่อใดก็ได้ที่จะทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาถูกจัดเก็บหรือไม่ และสามารถปรึกษาผู้ควบคุมข้อมูลเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและที่มาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องหรือขอให้เพิ่มเติม ยกเลิก ปรับปรุงหรือแก้ไข หรือเพื่อแปลงเป็นรูปแบบนิรนาม หรือเพื่อปิดกั้นข้อมูลใด ๆ ที่ถือเป็นการละเมิดกฎหมาย ตลอดจนคัดค้านการปฏิบัติด้วยเหตุผลใด ๆ และทั้งหมดที่ถูกต้องตามกฎหมาย ควรส่งคำขอไปยังผู้ควบคุมข้อมูลตามข้อมูลติดต่อที่ระบุไว้ด้านบน

แอปพลิเคชั่นนี้ไม่รองรับคำขอ “ห้ามติดตาม”

เพื่อตรวจสอบว่าบริการของบุคคลที่สามใด ๆ ที่ใช้นั้นเป็นไปตามคำขอ “ห้ามติดตาม” หรือไม่ โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของพวกเขา

ารเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

ผู้ควบคุมข้อมูลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ตลอดเวลาโดยแจ้งให้ผู้ใช้ทราบในหน้านี้ ขอแนะนำให้ตรวจสอบหน้านี้บ่อยๆ โดยอ้างอิงจากวันที่แก้ไขครั้งล่าสุดซึ่งแสดงอยู่ที่ด้านล่าง หากผู้ใช้คัดค้านการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในนโยบาย ผู้ใช้จะต้องหยุดใช้แอปพลิเคชันนี้และสามารถร้องขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลลบข้อมูลส่วนบุคคลได้ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น นโยบายความเป็นส่วนตัวในปัจจุบันจะนำไปใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ผู้ควบคุมข้อมูลมีเกี่ยวกับผู้ใช้

ข้อมูลจากการใช้งานแอปพลิเคชันของเรา

เมื่อคุณใช้แอพมือถือของเรา เราอาจรวบรวมข้อมูลบางอย่างนอกเหนือจากข้อมูลที่อธิบายไว้ที่อื่นในนโยบายนี้ ตัวอย่างเช่น เราอาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของอุปกรณ์และระบบปฏิบัติการที่คุณใช้ เราอาจถามคุณว่าคุณต้องการรับข้อความแจ้งเตือนเกี่ยวกับกิจกรรมในบัญชีของคุณหรือไม่ หากคุณเลือกรับการแจ้งเตือนเหล่านี้และไม่ต้องการรับอีกต่อไป คุณสามารถปิดผ่านระบบปฏิบัติการของคุณ เราอาจขอ เข้าถึง หรือติดตามข้อมูลตามตำแหน่งจากอุปกรณ์มือถือของคุณ เพื่อให้คุณสามารถทดสอบคุณลักษณะตามตำแหน่งที่แสดงขึ้น หรือเพื่อรับการแจ้งเตือนที่กำหนดเป้าหมายตามตำแหน่งของคุณหากคุณเลือกที่จะแบ่งปันข้อมูลตามตำแหน่งเหล่านั้น และไม่ต้องการแบ่งปันอีกต่อไป คุณสามารถปิดการแบ่งปันผ่านระบบปฏิบัติการของคุณ เราอาจใช้ซอฟต์แวร์วิเคราะห์บนมือถือ (เช่น crashlytics.com) เพื่อทำความเข้าใจว่าผู้คนใช้แอปพลิเคชันของเราอย่างไร เราอาจรวบรวมข้อมูลว่าคุณใช้แอปพลิเคชันบ่อยเพียงใดและข้อมูลประสิทธิภาพอื่นๆ

คำนิยามและการอ้างอิงทางกฎหมาย

ข้อมูลส่วนบุคคล (หรือ Data)

ข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับบุคคลธรรมดา บุคคลตามกฎหมาย สถาบัน หรือสมาคม ซึ่งเป็นหรือสามารถระบุได้แม้โดยอ้อม โดยการอ้างอิงถึงข้อมูลอื่นใด รวมทั้งหมายเลขประจำตัวประชาชน

ข้อมูลการใช้งาน

ข้อมูลที่รวบรวมโดยอัตโนมัติจากแอปพลิเคชันนี้ (หรือบริการของบุคคลที่สามที่ใช้ในแอปพลิเคชันนี้) ซึ่งอาจรวมถึง: ที่อยู่ IP หรือชื่อโดเมนของคอมพิวเตอร์ที่ใช้โดยผู้ใช้ที่ใช้แอปพลิเคชันนี้ ที่อยู่ URI (Uniform Resource Identifier) เวลา ของคำขอ, วิธีการที่ใช้ในการส่งคำขอไปยังเซิร์ฟเวอร์, ขนาดของไฟล์ที่ได้รับตอบกลับ, รหัสตัวเลขที่ระบุสถานะของคำตอบของเซิร์ฟเวอร์ (ผลลัพธ์ที่สำเร็จ, ข้อผิดพลาด ฯลฯ), ประเทศต้นทาง, คุณสมบัติของเบราว์เซอร์และระบบปฏิบัติการที่ผู้ใช้ใช้ รายละเอียดเวลาต่างๆ ต่อการเยี่ยมชม (เช่น เวลาที่ใช้ในแต่ละหน้าภายในแอปพลิเคชัน) และรายละเอียดเกี่ยวกับเส้นทางที่ติดตามภายในแอปพลิเคชันโดยอ้างอิงเป็นพิเศษถึงลำดับของหน้า เยี่ยมชมและพารามิเตอร์อื่น ๆ เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์และ/หรือสภาพแวดล้อมไอทีของผู้ใช้

ผู้ใช้งาน

บุคคลที่ใช้แอปพลิเคชันนี้ ซึ่งจะต้องตรงกับหรือได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลอ้างถึง

หัวเรื่องข้อมูล

บุคคลตามกฎหมายหรือบุคคลธรรมดาที่ข้อมูลส่วนบุคคลอ้างอิงถึง

ผู้ประมวลผลข้อมูล (หรือผู้กำกับดูแลข้อมูล)

บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงาน สมาคม หรือองค์กรอื่นใดที่ได้รับอนุญาตจากผู้ควบคุมข้อมูลให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ผู้ควบคุมข้อมูล (หรือเจ้าของ)

บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงาน สมาคม หรือองค์กรอื่นใดที่มีสิทธิ์ ร่วมกับผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่นในการตัดสินใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และวิธีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและวิธีการที่ใช้ รวมถึง มาตรการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการทำงานและการใช้งานแอปพลิเคชันนี้ ผู้ควบคุมข้อมูล เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น เป็นเจ้าของแอปพลิเคชันนี้

แอปพลิเคชันนี้

เครื่องมือฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ที่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้

คุกกี้

ข้อมูลขนาดเล็กที่จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของผู้ใช้

การปรับเปลี่ยนบริการและราคา

ราคาสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการสปาของเราอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือยุติบริการหรือผลิตภัณฑ์ (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดหรือเนื้อหาในนั้น) เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เราจะไม่รับผิดต่อคุณหรือต่อบุคคลที่สามสำหรับการแก้ไข การเปลี่ยนแปลงราคา การระงับ หรือการยุติบริการหรือผลิตภัณฑ์

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และอื่นๆ

หากคุณส่งผลงานบางอย่าง (เช่น รายการประกวด) ตามคำร้องขอของเรา หรือคุณส่งความคิดสร้างสรรค์ ข้อเสนอแนะ ข้อเสนอ แผนงาน หรือเนื้อหาอื่น ๆ โดยไม่ได้รับการร้องขอ ไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์ ทางอีเมล ทางไปรษณีย์ หรือทางอื่น (เรียกรวมกันว่า ‘ความคิดเห็น’) คุณยอมรับว่าเราอาจแก้ไข คัดลอก เผยแพร่ แจกจ่าย แปล และใช้ในสื่อใดๆ ได้ตลอดเวลาโดยไม่มีข้อจำกัดใดๆ สำหรับความคิดเห็นที่คุณส่งต่อให้เรา เราเป็นและจะไม่อยู่ภายใต้ภาระผูกพันใด ๆ (1) ในการรักษาความคิดเห็นใด ๆ ไว้เป็นความลับ; (2) จ่ายค่าตอบแทนสำหรับความคิดเห็นใด ๆ หรือ (3) เพื่อตอบสนองต่อความคิดเห็นใด ๆ เราอาจ แต่ไม่มีภาระผูกพันในการตรวจสอบ แก้ไข หรือลบเนื้อหาที่เราพิจารณาด้วยดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก้าวร้าว คุกคาม ใส่ร้าย ใส่ร้าย ลามกอนาจาร อนาจาร หรือน่ารังเกียจหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือข้อกำหนดเหล่านี้ของ การบริการ คุณยอมรับว่าความคิดเห็นของคุณจะไม่ละเมิดสิทธิ์ใดๆ ของบุคคลที่สาม รวมถึงลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ความเป็นส่วนตัว บุคลิกภาพ หรือสิทธิ์ส่วนบุคคลหรือกรรมสิทธิ์อื่นๆ นอกจากนี้ คุณตกลงด้วยว่าความคิดเห็นของคุณจะไม่มีเนื้อหาที่เป็นการหมิ่นประมาทหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่เหมาะสม หรือหยาบคาย หรือมีไวรัสคอมพิวเตอร์หรือมัลแวร์อื่น ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริการหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องในทางใดทางหนึ่ง คุณต้องไม่ใช้ที่อยู่อีเมลปลอม แสร้งทำเป็นบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ตัวคุณเอง หรือทำให้เราหรือบุคคลที่สามเข้าใจผิดเกี่ยวกับที่มาของความคิดเห็นใดๆ คุณต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความคิดเห็นใดๆ ที่คุณแสดงและความถูกต้อง เราไม่รับผิดชอบและไม่รับผิดชอบต่อความคิดเห็นใด ๆ ที่โพสต์โดยคุณหรือบุคคลที่สาม

นโยบายยกเลิกการจอง

การนัดหมายของคุณมีความสำคัญมากสำหรับสมาชิกของโรงเรียนนวดไทย การนัดหมายนี้สงวนไว้สำหรับคุณโดยเฉพาะ เราเข้าใจดีว่าบางครั้งจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนกำหนดการ ดังนั้นเราจึงขอแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมงด้วยความเคารพสำหรับการยกเลิก

โปรดเข้าใจว่าเมื่อคุณลืมหรือยกเลิกการนัดหมายโดยไม่แจ้งให้ทราบอย่างเพียงพอ เราจะพลาดโอกาสที่จะกรอกเวลานัดหมายนั้น และลูกค้าที่อยู่ในรายชื่อรอของเราจะพลาดโอกาสที่จะได้รับบริการ การนัดหมายของเราได้รับการยืนยันล่วงหน้า 48 ชั่วโมง เพราะเรารู้ว่าการลืมการนัดหมายที่คุณจองไว้เมื่อหลายเดือนก่อนนั้นง่ายเพียงใด เนื่องจากบริการนี้สงวนไว้สำหรับคุณโดยเฉพาะ จึงมีค่าธรรมเนียมการยกเลิก

การแจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 24 ชั่วโมงจะส่งผลให้มีค่าบริการเท่ากับ 100% ของจำนวนบริการที่จองไว้

“ไม่แสดงตัว” จะถูกเรียกเก็บเงิน 100% ของยอดบริการที่จองไว้

การนัดหมายภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมงและจำเป็นต้องยกเลิก ลูกค้าจะต้องยกเลิกภายใน 4 ชั่วโมงของเวลานัดหมาย มิฉะนั้นจะส่งผลให้มีการเรียกเก็บเงินเท่ากับ 100% ของจำนวนบริการที่จองไว้

ข้อมูลทางกฎหมาย

ประกาศสำหรับผู้ใช้ในยุโรป: คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลนี้จัดทำขึ้นเพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันภายใต้มาตรา 10 ของคำสั่ง EC n. 95/46/EC และภายใต้ข้อกำหนดของ Directive 2002/58/EC ซึ่งแก้ไขโดย Directive 2009/136/EC ว่าด้วยเรื่องคุกกี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันนี้เท่านั้น

กฎระเบียบและข้อมูลทั่วไป

โรงเรียนนวดไทยขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเข้าใช้บริการของใครก็ตามที่ละเมิดกฎและข้อบังคับของเรา หรือมีความประพฤติที่ไม่เหมาะสมต่อผู้ใช้ / แขก / พนักงานรายอื่น หรือผู้ที่นำเสนอประเด็นด้านสุขภาพและความปลอดภัย บริการสปาของเรานั้นมีความเป็นมืออาชีพอย่างเคร่งครัด พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมใดๆ ต่อนักบำบัดหรือพนักงานจะไม่ได้รับการยอมรับ บริการจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติและจะถูกเรียกเก็บเงินเต็มจำนวน

โรงเรียนนวดไทยเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่และห้ามรับประทานอาหารและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรุณาลดระดับเสียงรบกวนให้น้อยที่สุดเพื่อสำรองบรรยากาศเงียบสงบ

เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดหวังเราขอแนะนำให้นัดหมายล่วงหน้า โปรดมาถึงก่อนเวลานัดหมาย 10 นาที เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับประสบการณ์ และมีเวลาเพลิดเพลินไปกับความสดชื่นอันน่าตื่นเต้นของเราก่อนเริ่มเซสชั่น ขอให้เราเตือนคุณว่าการมาสายจะส่งผลให้การรักษาของคุณสั้นลงสำหรับแขกคนอื่น

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบัตรกำนัล

สามารถซื้อบัตรกำนัลได้จากโรงเรียนนวดไทยและทางเว็บไซต์ของเรา Spa Gift Voucher บัตรกำนัลมีอายุ 12 เดือนนับจากวันที่ซื้อ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถโอนได้ บัตรกำนัลสูญหายหรือถูกขโมยไม่สามารถเปลี่ยนได้ บัตรกำนัลสามารถใช้แลกกับสปาทรีตเมนต์ การนวด และผลิตภัณฑ์ใดก็ได้ เมื่อคุณต้องการชำระเงินสำหรับการเข้าใช้สปาด้วยเวาเชอร์ โปรดแจ้งทีมสำรองห้องพักเมื่อคุณทำการจอง เนื่องจากหมายเลขเวาเชอร์ที่แจ้งในภายหลังอาจใช้กับเงินที่ชำระไปแล้วไม่ได้ ต้องระบุหมายเลขบัตรกำนัลเมื่อจองห้องพัก บัตรกำนัลไม่สามารถขยาย ใช้ร่วมกัน แยก หรือใช้กับการจองหลายรายการได้

การขอสินค้าแสดงว่าคุณกำลังเสนอซื้อสินค้าซึ่งเราจะยอมรับขายให้คุณภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยละเอียด สินค้าทั้งหมดที่ร้องขอยังคงอยู่ตลอดเวลาโดยขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการและการยืนยันการสั่งซื้อโดยโรงเรียนนวดไทย โรงเรียนนวดไทยขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำขอซื้อโดยไม่ต้องให้เหตุผล

โรงเรียนนวดไทยพยายามที่จะจัดส่งคำสั่งซื้อทั้งหมดภายใน 5 วันทำการ อย่างไรก็ตาม โรงเรียนนวดไทยไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ ต่อความล่าช้าหรือการสูญเสียในการจัดส่งอันเป็นผลจากความล่าช้าของไปรษณีย์หรือเหตุสุดวิสัย

โรงเรียนนวดไทยไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความสูญเสียที่ตามมาเพิ่มเติมที่มากกว่าหรือสูงกว่ามูลค่าเดิมของสินค้าที่ซื้อ
ต้องใช้บัตรกำนัลเงินสดในการชำระเงินเต็มจำนวนสำหรับผลิตภัณฑ์ขายปลีก ทรีทเมนท์ แพ็คเกจรายวัน ไม่ว่าจะเป็นข้อเสนอพิเศษหรือการจองในราคาเต็มที่โรงเรียนนวดไทยกรุงเทพ ในกรณีที่ลูกค้าถือแพ็คเกจรายวัน บัตรกำนัล หรือสปาเบรก จะไม่สามารถแก้ไขแพ็คเกจรวมได้ อย่างไรก็ตาม โรงเรียนนวดไทยขอสงวนสิทธิ์ในการนำเสนอการรักษาทางเลือกหากมีความจำเป็น

แม้ว่าเราจะใช้ความพยายามตามสมควรในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลบนเว็บไซต์ของเราที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้า โรงเรียนนวดไทยขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือแก้ไขข้อมูลใดๆ โดยไม่ต้องรับผิดหากพบว่าเป็นข้อเท็จจริงที่ผิดพลาด

บัตรกำนัลมีอายุ 12 เดือนนับจากวันที่ซื้อและจะไม่มีการขยายเวลา บัตรกำนัลไม่สามารถถ่ายโอนได้และจะไม่มีการคืนเงินเป็นเงินสดหากไม่นำไปใช้
ต้องจองล่วงหน้าและแนะนำให้จองแต่เนิ่นๆ เนื่องจากอาจมีข้อจำกัดด้านวันที่บางประการ และการจองทุกครั้งจะขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการ
หากคุณต้องการชำระการจองด้วยบัตรกำนัล โปรดแจ้งเราเมื่อทำการจอง และนำบัตรกำนัลไปแสดงที่แผนกต้อนรับเมื่อคุณมาถึง หากไม่ดำเนินการดังกล่าวอาจส่งผลให้มีการร้องขอการชำระเงินเต็มจำนวน

บัตรกำนัลทั้งหมดยังคงเป็นสมบัติของโรงเรียนนวดไทยจนกว่าจะได้รับและเคลียร์การชำระเงินเต็มจำนวน

เมื่อทำการจองที่โรงเรียนนวดไทยแล้ว ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเยี่ยมชมของคุณ หรือในกรณีที่คุณยกเลิกการเข้าชม

หุ้นส่วนของเรา: