นวดไทย 7 จุด ลดความเครียดรายวัน

นวดไทย 7 จุด ลดความเครียดรายวัน

ความเครียดเป็นสาเหตุทำให้กล้ามเนื้อหดเกร็ง เลือดไหลเวียนไม่สะดวก ก่อให้เกิดอาการเจ็บปวดต่างๆ เช่น ปวดศีรษะ ปวดต้นคอ ปวดหลัง ฯลฯ

เทคนิคการนวดเพื่อคลายเครียด 7 จุด

  • จุดที่  1 .จุดระหว่างคิ้ว โดยใช้ปลายนิ้วชี้  หรือนิ้วกลาง กด 3-5 ครั้ง
  • จุดที่  2. คือจุดใต้หัวคิ้วทั้ง  2 ข้าง ใช้ปลายนิ้วชี้ หรือนิ้วกลาง กด 3-5 ครั้ง   
  • จุดที่  3. คือจุดที่ขอบกระดูกท้ายทอย แบ่งเป็น 3 จุด ในระนาบเดียวกัน ประกอบด้วยจุดกลาง ใช้นิ้วหัวแม่มือกด 3-5 ครั้ง จากนั้นให้ประสานมือบริเวณท้ายทอย แล้วใช้นิ้วหัวแม่มือทั้ง2 ข้างกดที่ 2 จุดด้านข้างที่เหลือ พร้อมๆกัน 3-5 ครั้ง
  • จุดที่4 ที่บริเวณต้นคอ  โดยประสานมือที่บริเวณท้ายทอย แล้วใช้หัวแม่มือทั้ง2ข้าง กดตามแนวข้างกระดูกต้นคอทั้ง2 ข้าง  โดยกดไล่จากตีนผมลงมาถึงบริเวณบ่า ทำ3-5 ครั้ง
  • จุดที่ 5 ที่บริเวณบ่า  ให้ใช้ปลายนิ้วมือข้างขวา บีบที่ไหล่ด้านซ้าย สลับกับใช้นิ้วมือข้างซ้ายบีบที่ไหล่ด้านขวา  โดยให้บีบไล่จากบ่าเข้าหาต้นคอ  3-5 ครั้ง
  • จุดที่6. บริเวณบ่าด้านหน้า  โดยใช้นิ้วหัวแม่มือข้างขวา กดที่จุด 3 จุด คือที่ใต้กระดูกไหปลาร้า จุดต้นแขน และจุดเหนือรักแร้ สลับกันทั้งด้านซ้ายและขวา  ทำซ้ำ 3-5 ครั้ง
  • จุดที่7. บริเวณบ่าด้านหลัง ซ้ายและขวา โดยใช้นิ้วมือที่ถนัดของมือขวาอ้อมไปกดที่จุดบนของกระดูกสะบัก ออกแรงกดที่บริเวณขอบสะบักข้างหลังซ้าย กดวนจากขอบสะบักด้านบนลงมาด้านล่างเป็นวงกลม และใช้มือข้างซ้ายกดที่จุดเดียวกันของบ่าข้างขวา ทำซ้ำ 3-5 ครั้ง เช่นกัน  

การนวดจะช่วยผ่อนคลายหล้ามเนื้อและกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด ทำให้รู้สึกปลอดโปร่งสบายตัว ลดอาการเจ็บปวดลงได้


พิมพ์   อีเมล